space
header
Nieuwe leden gezocht!

Om deze doelen te kunnen realiseren heeft de Dorpsraad regelmatig overleg met Burgemeester, Wethouders en ambtenaren over nieuwe ontwikkelingen in het dorp. We geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies bij zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in ons dorp. Binnen de dorpsraad zijn we van mening dat we zo veel mogelijk kansen moeten benutten als deze zich voordoen. De laatste jaren hebben een aantal dorpsraadleden afscheid genomen, waardoor de omvang van de dorpsraad langzamerhand te klein wordt om alle activiteiten, naar behoren, uit te kunnen voeren. Daarnaast hebben bijna alle leden van de dorpsraad een leeftijd van boven de vijftig. Er bestaat dan ook dringend behoefte aan de inbreng van de jongere inwoners van ons dorp. Wil je ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Standdaarbuiten en vind je het leuk om plannen te ontwikkelen, uit te werken en te realiseren die de leefbaarheid van Standdaarbuiten ten goede komen dan is de Dorpsraad iets voor jou. Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de dorpsraad, breng dan eens een bezoek aan een vergadering van de Dorpsraad. We vergaderen 1 maal per maand in ’t Sandt. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mailtje naar Dorpsraad Standdaarbuiten: ‎info@dorpsraadstanddaarbuiten.nl of neem contact op met onze vice-voorzitter Paul Hilkhuysen. Telefoonnummer 0165-822086 of spreek een van onze andere bestuursleden Hans Klijn en Rob Zoon eens aan.

spacer