space
header
Welkom bij de Dorpsraad van Standdaarbuiten

De Dorpsraad heeft als doelstelling een brug te slaan tussen het dorp Standdaarbuiten en het gemeentebestuur van de gemeente Moerdijk. De Dorpsraad is geen verlengstuk van het gemeentebestuur naar de bewoners van Standdaarbuiten, terwijl zij ook geen spreekbuis is voor individuele bewoners van Standdaarbuiten in geschillen met de gemeente Moerdijk.

De Dorpsraad houdt voeling met het dorp waar zij zelf deel van uitmaakt, signaleert problemen en vragen uit het dorp en bespreekt deze met de gemeente. De Dorpsraad zal naar haar beste kunnen de mening van de bevolking bij de gemeente ter sprake te brengen. Indien er met betrekking tot een bepaald onderwerp zowel voor- als tegenstanders bestaan zal de Dorpsraad pogen op onpartijdige wijze de gevoelens te verwoorden bij de gemeente.

Het streven van de Dorpsraad is in de eerste plaats gericht op het algemeen belang en niet op individuele belangen. Bij de uitoefening van haar taak hanteert de Dorpsraad dan ook de volgende uitgangspunten:

1. De Dorpsraad Standdaarbuiten is geen klachtenbureau en houdt zich
    alleen bezig met zaken van het dorp Standdaarbuiten.
2. We praten en werken wel met de politiek maar willen zelf geen politiek
    bedrijven. Dus geen bemoeienis met onderwerpen zoals Moerdijk II, HSL
    of andere politieke onderwerpen.
3. We zijn geen organisator van gebeurtenissen, geen jeugdvereniging, geen
    ouderenbond en geen wijkvereniging.

In de afgelopen jaren heeft de Dorpsraad zich bezig gehouden met een groot aantal onderwerpen die speelden in Standdaarbuiten. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan :
· Realisatie van de JOP (Jongeren Opvang Plek)
· Verbetering bestrating
· Realisatie verlichting van de Markweg
· Beperking geluidshinder rijksweg A17
- Speeltoestellen in de Vlinderbuurt
- Ontwerpwedstrijd voor de Markt
- De jaarlijkse kerstboom verbranding

Kortom onderwerpen die de gehele gemeenschap van ons dorp raken. Om een goed draagvlak binnen ons dorp te krijgen en te behouden, organiseren we, naast het jaarlijks bezoek van het gemeentebestuur, een tweetal openbare vergaderingen, waar over de voortgang van de verschillende projecten met de bewoners van ons dorp van gedachten gewisseld kan worden. Daarnaast zullen we deze website regelmatig gebruiken om via enquêtes een idee te krijgen over de standpunten van de bewoners van Standdaarbuiten over diverse onderwerpen die met ons dorp te maken hebben.

Als Dorpsraad kunnen we veel bereiken, maar daarbij is de steun van de inwoners van Standdaarbuiten onontbeerlijk. We willen u dan ook oproepen om actief te participeren in onze bijeenkomsten en uw mening via enquêtes, mails, het secretariaat of ons gastenboek aan ons kenbaar te maken. Op deze wijze houden we een gezond en leefbaar Standdaarbuiten.

spacer