space
header
Nieuw 380KV tacÚ door Standdaarbuiten

Het voorkeurstraject van de overheden van West Brabant is bekend en overgenomen door de Minister. Dit Traject van 2x 380KV  en 1x 150 KV gaat de huidige 380KV en 150KV masten vervangen en komt aan de noordkant van de A17 door Standdaarbuiten.

Waarschijnlijk zullen Wintrack masten gebruikt gaan worden zoals ook bij het 380 KV tracé in de buurt van Delft staan. Hiervoor is gekozen omdat dan met een minder grote afstand tot bebouwing rekening hoeft te worden gehouden. 95 meter ipv 200 meter vanaf de mast. Op een aantal plaatsen gaat het 150KV traject of het 380KV traject ondergronds, maar niet bij Standdaarbuiten.

Bij maken van deze plannen is nog geen rekening gehouden met een eventuele komst van een Robel goederen spoorlijn van Antwerpen naar Rotterdam via Moerdijk. Met de buisleidingen, de al bestaande 380KV verbinding en de snelweg, de voorgenomen robel spoorlijn en het nieuwe 380 KV tracé maakt dit gebied rond Standdaarbuiten erg kwetsbaar en onveilig en de kans op een ramp is onaanvaardbaar groot.

Op dit moment wordt het inpassingsplan voorbereid, waar tegen inspraak mogelijk is. De inspraak periode zal 6 weken bedragen. De datum waarop het inpassingsplan gepresenteerd wordt, is nog niet bekend.

Meer informatie vindt u op:
www.zuid-west380kv.nl/
Met name animatie 380KV oost deel 2 gaf goed aan hoe de tracés rond Standdaarbuiten lopen. Deze is ook te zien op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UzWASWERvkA

Een animatie van het gekozen tracé is te zien op onderstaande link op You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=O7QaLovy_6g

spacer