space
header
Schouw 2017

nr

Locatie

Probleem

     

0

Veel plaatsen in het dorp

slechte stoepen , losliggende tegels of Scheve tegels

1

Timberwolfstraat

Snelheid auto's

2

Sportstraat/Kerkhof

Gevaarlijke bocht

3

Sportstraat/Kerkhof

Hondenpoep

4

Sloot Hanekam/kerkhof

Zwerfvuil in de sloot

5

Einde Dr Poelstraat

Voor bussluis onkruid

6

Pastoor Reijnstraat

Perkje in slechte staat maar ook kleur

7

Groene slinger 7 en 11

Hondenpoep

8

Groene slinger 16

Geen verlichting op garage plein

9

Vijverstraat 9

Afvoerputten overgroeid en onkruid

10

Suikerhoek 9

Manier van maaien

11

Suikerhoek 1

Bloembak verhindert rolstoelen

12

Blomhof

Boom weg lelijk plastic staat er nog + paadje

13

Parkeerplaats school

Onbestemd terrein en ongedefinieerd bosje

14

Parkeerplaats school

Hoogte van maaien bij kleine goaltje en zwerfvuil in slootje

15

Voetbalveld

Vernielingen

16

 van Glymesnstraat

kuilen in de straat en (verschil in) kleur perkje + hoge boom wortels.

17

Trapje en paadje wieken 42

onkruid en onderhoud trapje en beplanting naast trapje

18

Wieken 50

Perkje links en overzijde van de woning

19

Wieken 25

Hoge coniferen geven onveilige verkeerssituatie

20

Wieken 23

Perkje in slechte staat

21

Wieken 12

Verkeerde struik kleur en weinig kleur

22

Wieken 3 en5

Tegels schots en scheef

23

Wieken 76

Stoep in slechte staat

24

Wieken 58

Bestrating in slechte staat

25

Wieken 82

Perkje onverzorgd

26

Wieken 84 t/m 104

beplanting, verharding, parkeren, afwatering

27

Wieken 94 en 96

Schouwstrook

28

Overzijde Molenstraat 30

Groen in slechte staat

29

Bocht Molenstraat

Onveilige situatie vanuit trapje wieken. Doortrekken Stoep vanaf Molenstraat 17 of 30 gewenst

30

Molendijk

Verkeersoverlast vrachtwagens naar industrieterrein. wateroverlast en kuil naast de weg.

31

Molendijk 5

slechte stoep en zwerfafval.