space
header
Bewoners Standdaarbuiten willen bibliotheek behouden!

Al meerdere malen heeft de dorpsraad Standdaarbuiten signalen gehad van bewoners die zich zorgen maken over het voortbestaan van de bibliotheek in ons dorp. Uit de plannen die de gemeente Moerdijk tot nu toe bekend heeft gemaakt over de brede school blijkt namelijk dat er voor de bibliotheek maar een ruimte van 15m2 is gereserveerd.

Ook de dorpsraad maakt zich hier zorgen over. Zij ziet de bibliotheek als één van de middelen om de leefbaarheid in haar kern goed te houden en vindt het daarom belangrijk dat er een goede voorziening blijft waar kinderen en volwassenen gebruik van kunnen maken. De correspondentie met de gemeente hierover is in volle gang.Vanuit de bezorgde bewoners is het plan ontstaan om een handtekeningenactie te houden voor het behoud van de bibliotheek. Vanaf woensdag liggen er lijsten bij de bibliotheek, de supermarkt Jac Attent en in de Blomhof. De dorpsraad ondersteunt deze actie van harte en wil hierbij alle inwoners van Standdaarbuiten oproepen om hun handtekening te plaatsen.

spacer